make me choose 
jongin or jongdae eXCUSE ME BYE

kaichen after jongdae sings zodiac

when chen slaps kris in the head…

Jongdae explaining his drawing

mcd bts